گوشواره گل میخ قلب-الماس (14K)
گوشواره گل میخ Diamond Square Dome Diamond (10K) جلو - Popular Jewelry - نیویورک

Popular Jewelry

گوشواره گل میخ Diamond Square Gome (10K)

از جانب $ 430.79
فروخته شده
گوشواره الماس گرد (14K)
گوشواره های الماس برگ حشیش (10K)
گوشواره های کوکتل الماس هگی (14K)
گوشواره الماس Star Huggie (14K)
گوشواره های گل میخ الماس گنبد (10K) جلو - Popular Jewelry - نیویورک
گوشواره های گرد آفتاب الماس (10K).