دستبند تنیس توری (نقره ای) Popular Jewelry نیویورک
دستبند تنیس الماس (14K)
دستبند تنیس فلزی سیاه (نقره)
آویز دستبند Tenis Centipede (نقره) Popular Jewelry نیویورک
دستبند تنیس مربع الماس مربع (14K).
دستبند تنیس الماس (14K)
دستبند طلای گل رز تنیس الماس (14K)
جلوی دستبند تنیس الماس گرد (14K) - Popular Jewelry - نیویورک
دستبند تنیس الماس SI-1 (14K) - Popular Jewelry