آویز یخی یخی (14K) Popular Jewelry نیویورک
آویز چای یخ زده بزرگ (14K) Popular Jewelry نیویورک

Popular Jewelry

آویز نماد Chai Iced-Out (14K)

از جانب $ 535.00
آویز چای بافتی (نقره ای)
جلو آویز هندسی چای (14K) - Popular Jewelry - نیویورک

Popular Jewelry

آویز هندسی چای (14K)

$ 229.19
آویز الماس توخالی چای (14K)
آویز Iced-Out Chai Symbol CZ (14K).
آویز چای دیوید استار (14K)
جبهه Chai VS Diamond Milgrain Pendant (14K) - Popular Jewelry - نیویورک
آویز الماس Chai Symbol (14K) - Popular Jewelry - نیویورک