ستاره دیوید آویز 14K - Popular Jewelry
Star of David CZ Pendant (14K) - Lucky Diamond 恆福 珠寶 金 行 New York City 169 Canal Street 10013 فروشگاه جواهرات Playboi Charlie Chinatownluckydiamondny 2124311180
ستاره دیوید آویز (نقره)
Iced- Out Classic Star of David Pendant (14K) جلو - Popular Jewelry - نیویورک
Iced-Out Star Of David Pendant (14K) Popular Jewelry نیویورک
آویز مدالیون ستاره یخی دیوید با اندازه متوسط ​​(14K) Popular Jewelry نیویورک

Popular Jewelry

آویز Stoneset Star of David Medallion (14K)

از جانب $ 255.00
آویز ستاره یخی دیوید (14K) - Popular Jewelry - نیویورک
آویز ستاره مستطیل داوود (14K) Popular Jewelry نیویورک
Iced-Out Star of David Pendant (14K) Popular Jewelry نیویورک
جلو الماس دیوید آویز (14K) - Popular Jewelry - نیویورک