آویز دستبند Tenis Centipede (نقره) Popular Jewelry نیویورک
دستبند طلای زرد 24K زرد - Popular Jewelry
دستبند 4 Row Rope Braided CZ (14K)
دستبند نیمه یخی موناکو (14K) Popular Jewelry نیویورک
دستبند Amethyst & Diamond Bangle (14K)
دستبند Amethyst & Pearl Bangle (14K)
دستبند بچه فرشته (14K)

Popular Jewelry

دستبند بچه فرشته (14K)

از جانب $ 674.39
دستبند الماس باگت (10K).
دستبند Baguette Iced-Out Miami Kuban (نقره ای) نمای فوقانی - Popular Jewelry - نیویورک