آویز دستبند Tenis Centipede (نقره) Popular Jewelry نیویورک
دستبند افسون بچه خرگوش (نقره)
دستبند Baguette Iced-Out Miami Kuban (نقره ای) نمای فوقانی - Popular Jewelry - نیویورک
دستبند Beade Jade و CZ (نقره)
دستبند Black-Bar Bar-Link (نقره)
دستبند تنیس فلزی سیاه (نقره)
دستبند اپال آبی (نقره)
دستبند آبی Opal CZ (نقره)
دستبند دو تخته (نقره) Popular Jewelry نیویورک