جلو جید (سبز تیره) جلو - Popular Jewelry - نیویورک
باند حلقه مشکی جید Popular Jewelry نیویورک
حلقه گرد الماس (18K).

Popular Jewelry

حلقه گرد الماس (18K).

$ 3,601.19
حلقه جید سبز ماربل Popular Jewelry نیویورک

Popular Jewelry

حلقه جید سبز ماربل

$ 109.19
جبهه زیتون زیتون زیتون زرد (14K) - Popular Jewelry - نیویورک
جلو آبی Topaz Solitaire حلقه جید آبی (14K) - Popular Jewelry - نیویورک
حلقه حلقه Halo الماس جید بیضی (14K) - Popular Jewelry - نیویورک
حلقه نجیب Jade Signet (14K) Popular Jewelry نیویورک

Popular Jewelry

حلقه جیج نجت (14K)

$ 1,189.19
حلقه جید مستطیل (14K).
حلقه سنگ جید (14K)

Popular Jewelry

حلقه سنگ جید (14K)

$ 358.79