جلوی کابل گل Lotus Tri-Color (14K) - Popular Jewelry - نیویورک
جلو کابل کابل سه ستاره (14K) Stars - Popular Jewelry - نیویورک
جلوی جذابیت جذابیت Anklet (14K) - Popular Jewelry - نیویورک

Popular Jewelry

Charlet Charms Anklet (14K)

$ 475.00
جلوی قلاب سه رنگ قلب جذابیت (14K) - Popular Jewelry - نیویورک
قسمت جلوي حلقه رنگ سه رنگي Elephant Charm (14K) - Popular Jewelry - نیویورک
قسمت جلوي حلقه رنگ سه ستاره ستاره جذاب (14K) - Popular Jewelry - نیویورک
جلوی جذابیت گل (14K) جلو - Popular Jewelry - نیویورک
جلوی جذابیت شب ستاره دار ماه (14K) - Popular Jewelry - نیویورک

Popular Jewelry

Moon & Stars Charm Anklet (14K)

$ 296.39
فروخته شده
Franco Anklet (14K) 14 طلای زرد کارات ، Popular Jewelry نیویورک
درخشان درخشان ایتالیایی کوبای کوبایی (14K) 14 طلای زرد کارات ، Popular Jewelry نیویورک
Fancy Multi Mini Figure Anklet (14K) 14 طلای زرد کارات ، تاس ، شاخ ایتالیایی. کلید ، فیل قلب ، Popular Jewelry نیویورک