گوشواره های کراس هیگی (14K)
حراج
گوشواره های گل میخ کوتاه یا دایره ای (14K) 14 طلای سفید طلای ، Popular Jewelry نیویورک
گوشواره گل میخ Iced-Out Cross CZ (14K) 14 طارق طلای سفید ، Popular Jewelry نیویورک
گوشواره گل میخ Mini Cross CZ (14K) 14 طلای سفید طلای ، Popular Jewelry نیویورک
گوشواره های کراس هیگی (14K) طلای زرد
گوشواره های Cross CZ Huggie (14K)

Popular Jewelry

گوشواره های Cross CZ Huggie (14K)

از جانب $ 200.39
گوشواره های Cross CZ (14K).
جلوی گوشواره گوشواره های هوگی (14K) یخی کراس پرونگ ست - Popular Jewelry - نیویورک