فروخته شده
Jade Buddha Pendant (14K) front - Popular Jewelry - New York

Popular Jewelry

آویز جید بودا (14K)

$ 209.99
Jade Buddha Pendant (14K) 14 Karat Yellow Gold, Popular Jewelry New York

Popular Jewelry

آویز جید بودا (14K)

$ 200.39
Mini Jade Buddha Pendant (14K)
[璧] Jade Pi Disc (14K) 14 Karat Yellow Gold, Popular Jewelry New York

Popular Jewelry

[璧] جید پی دیسک (14K)

$ 171.59
Good Fortune Chinese Symbol Green Jade Bar Pendant (14K) front - Popular Jewelry - New York
Jade Laughing Buddha Pendant (14K) 14 Karat Yellow Gold, Popular Jewelry New York
فروخته شده
Purple Toad Jade Pendant (14K)

Popular Jewelry

آویز جید بنفش (14K)

$ 141.59
Jade Laughing Buddha Pendant (14K)